Thursday, April 2, 2009

Perancangan dalam Pengurusan

Untuk mengurus kita perlu merancang. Dalam merancang, kita juga perlu tahu cara mengurus perancangan. Mengapa perancangan penting dalam pengurusan?

 • Segala aktiviti perancangan adalah khususnya untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi yang dimandatkan kepadanya.
 • Kita merancang untuk mengatasi atau mengurangkan masalah yang dijangka/diandaikan akan timbul. Perancangan juga menentukan setiap aktiviti pengurusan itu dibuat secara sistematik.
 • Perancangan adalah proses dimana seseorang itu membuat keputusan mengenai objektif yang ingin dicapai dan memastikan bagaimanan objektif-objektif tersebut hendak dicapai secara berkesan.
 • Perancangan juga merupakan proses yang intelektual, keazaman dan tindakan yang bijak berdasarkan keputusan ke atas tujuan, pengetahuan dan penganggaran (estimation) yang tinggi.
  Pentingnya perancangan ialah dapat menentukan:
 • Idea manakah yang dapat diterima?
 • Apa yang dapat ditambah kepada idea ini?
 • Apa yang perlu ditolak?
 • Apakah alternatif yang boleh dipilih?Apakah prioriti kita?
  Melalui perancangan kita juga akan dapat:
 • Membuat keputusan dan mendapatkan kepastian mengenai strategi-strategi yang bakal digunakan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 • Menentukan dan mengagih sumber-sumber (sumber manusia, kewangan, fizikal dan teknikal).
 • Mengenal pasti bentuk kawalan dan pengawasan bagi memastikan objektif yang ditentukan tercapai.
  Melalui perancangan kita akan dapat:
 • Menentukan apa, bila, siapa, bagaimana, mengapa dan di mana sesuatu aktiviti atau tindakan itu harus dilaksanakan.
 • Mengenal pasti objektif serta menentapkan kaedah untuk melaksanakan setiap aktiviti dalam pengurusan.
 • Mengumpul serta menganalisis maklumat supaya dapat membuat keputusan pengurusan yang bijak.
 • Mencari alternatif atau pilihan semasa membuat keputusan untuk sesuatu tindakan atau aktiviti.
 • Menyedia dan menghubungkan perancangan dengan keputusan yang telah dibuat.

No comments:

Post a Comment